คำว่า ' p.m. ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า หลังเที่ยง (คำย่อของ post meridiem)
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืน
คำที่คล้ายกัน : pm; PM; P.M.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z