คำว่า ' P ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ตำรวจ (คำย่อของ police)
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z