คำว่า ' P ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ตำรวจ (คำย่อของ police)


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z