คำว่า ' octa- ' ( PRF )


มีความหมายในภาษาไทยว่า แปด


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[] A prefix meaning eight. See Octo-.
[] A combining form meaning eight; as in octodecimal, octodecimal, octolocular.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z