คำว่า ' dia- ' ( PRF )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ผ่าน
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ระหว่าง, คู่


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[] Alt. of Di-




แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z