คำว่า ' di- ' ( PRF )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คู่
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : สอง, ทวิ
คำที่คล้ายกัน : bi-; bis-


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[] A prefix, signifying twofold, double, twice
[] denoting two atoms, radicals, groups, or equivalents, as the case may be. See Bi-, 2.
[] A prefix denoting through; also, between, apart, asunder, across. Before a vowel dia-becomes di-; as, diactinic; dielectric, etc.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z