คำว่า ' aero- ' ( PRF )


มีความหมายในภาษาไทยว่า อากาศ


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[] The combining form of the Greek word meaning air.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z