คำว่า ' overwind ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ไขลานมากไป
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z