คำว่า ' oval ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ูซึ่งเป็นรูปไข่
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : รี, กลมรี
คำที่คล้ายกัน : egg-shaped; ovoid


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z