คำว่า ' basis ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ส่วนประกอบหลัก


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z