คำว่า ' o'er ' ( PREP )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คำย่อจาก over
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z