คำว่า ' oar ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พายเรือ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : พาย, แจว
คำที่คล้ายกัน : row; paddle
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z