คำว่า ' oar ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ไม้พาย
คำที่คล้ายกัน : paddle
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z