คำว่า ' oakum ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เชือกด้ายดิบ


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] The material obtained by untwisting and picking into loose fiber old hemp ropes; -- used for calking the seams of ships, stopping leaks, etc.
[n.] The coarse portion separated from flax or hemp in nackling.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z