คำว่า ' oaken ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ที่ทำจากไม้โอ๊ก


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[a.] Made or consisting of oaks or of the wood of oaks.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z