คำว่า ' oaken ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ที่ทำจากไม้โอ๊ก
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z