คำว่า ' oaken ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ที่ทำจากไม้โอ๊ก


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z