คำว่า ' oak tree ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ต้นโอ๊ก
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z