คำว่า ' oak apple ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ปุ่มกลมและเป็นแอ่งบนต้นโอ๊ก
คำที่คล้ายกัน : oak gall
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z