คำว่า ' oak ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ไม้โอ๊ก
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z