คำว่า ' oafish ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า โง่
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ทึ่ม, ซุ่มซ่าม, เซ่อซ่า
คำที่คล้ายกัน : stupid; foolish
คำตรงกันข้าม : clever; smart


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[a.] Like an oaf; simple.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z