คำว่า ' oaf ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คนโง่
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : คนทึ่ม, คนซุ่มซ่าม, คนเซ่อ
คำที่คล้ายกัน : idiot; fool; clod
คำตรงกันข้าม : brains


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] Originally, an elf's child; a changeling left by fairies or goblins; hence, a deformed or foolish child; a simpleton; an idiot.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z