คำว่า ' O.K. ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ใช้ได้
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : โอเค, ตกลง
คำที่คล้ายกัน : all right; OK
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z