คำว่า ' o ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 15


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z