คำว่า ' numerically ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เป็นตัวเลข
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : เชิงตัวเลข
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z