คำว่า ' novae ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คำนามพหูพจน์ของ nova


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z