คำว่า ' nobelesse ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ความสูงส่ง
คำที่คล้ายกัน : gentry; nobility
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z