คำว่า ' nit-picking ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า นิสัยชอบจับผิดเล็กๆ น้อยๆ ในงานคนอื่น
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z