คำว่า ' navigational ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เกี่ยวกับการเดินเรือ
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z