คำว่า ' navigational ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เกี่ยวกับการเดินเรือ


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z