คำว่า ' nag1 ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า การรบกวน
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : การกวนใจ


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] A small horse; a pony; hence, any horse.
[n.] A paramour; -- in contempt.
[v. t. & i.] To tease in a petty way; to scold habitually; to annoy; to fret pertinaciously.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z