คำว่า ' nag1 ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า การรบกวน
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : การกวนใจ


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z