คำว่า ' nag1 ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ดุด่า
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ว่ากล่าว, จ้องจับผิด, ต่อว่า
คำที่คล้ายกัน : vex; badger; annoy; pester
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z