คำว่า ' nag1 ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ดุด่า
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ว่ากล่าว, จ้องจับผิด, ต่อว่า
คำที่คล้ายกัน : vex; badger; annoy; pester


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] A small horse; a pony; hence, any horse.
[n.] A paramour; -- in contempt.
[v. t. & i.] To tease in a petty way; to scold habitually; to annoy; to fret pertinaciously.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z