คำว่า ' naff ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ซึ่งขาดรสนิยมหรือคุณภาพ
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z