คำว่า ' nae ' ( DET )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ไม่มี
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ไม่มีเลย
คำที่คล้ายกัน : no
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z