คำว่า ' nadir ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า จุดตกต่ำที่สุด
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ช่วงตกต่ำที่สุด, จุดต่ำสุด
คำที่คล้ายกัน : base; bottom; foot
คำตรงกันข้าม : apex; zenith


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] That point of the heavens, or lower hemisphere, directly opposite the zenith; the inferior pole of the horizon; the point of the celestial sphere directly under the place where we stand.
[n.] The lowest point; the time of greatest depression.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z