คำว่า ' nadir ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า จุดตกต่ำที่สุด
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ช่วงตกต่ำที่สุด, จุดต่ำสุด
คำที่คล้ายกัน : base; bottom; foot
คำตรงกันข้าม : apex; zenith
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z