คำว่า ' nacre ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ไข่มุก
คำที่คล้ายกัน : pearl


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] A pearly substance which lines the interior of many shells, and is most perfect in the mother-of-pearl. [Written also nacker and naker.] See Pearl, and Mother-of-pearl.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z