คำว่า ' nacre ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ไข่มุก
คำที่คล้ายกัน : pearl


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z