คำว่า ' nacre ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ไข่มุก
คำที่คล้ายกัน : pearl
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z