คำว่า ' nachos ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า อาหารเม็กซิกัน
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z