คำว่า ' nabob ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คนร่ำรวยหรือคนมีอำนาจมาก (คำไม่เป็นทางการ)
คำที่คล้ายกัน : biggie, bigwig; dignitary


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] A deputy or viceroy in India; a governor of a province of the ancient Mogul empire.
[n.] One who returns to Europe from the East with immense riches: hence, any man of great wealth.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z