คำว่า ' nabob ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คนร่ำรวยหรือคนมีอำนาจมาก (คำไม่เป็นทางการ)
คำที่คล้ายกัน : biggie, bigwig; dignitary


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z