คำว่า ' nab ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า จับ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : คว้า, ฉกฉวย
คำที่คล้ายกัน : catch; clutch; grab; snatch
คำตรงกันข้าม : drop; release
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z