คำว่า ' n. ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ตัวย่อของคำนาม (noun)
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z