คำว่า ' n ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 14


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] A measure of space equal to half an M (or em); an en.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z