คำว่า ' mutinous ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ซึ่งแสดงการขัดขืน
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ซึ่งควบคุมได้ยาก
คำที่คล้ายกัน : insubordinate; riotous
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z