คำว่า ' musicianship ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ความเป็นนักดนตรี




แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z