คำว่า ' muntjak ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า กวางพันธุ์เล็กในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
คำที่คล้ายกัน : muntjac
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z