คำว่า ' Mr ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า นาย (คำนำหน้าชื่อผู้ชาย)
คำที่คล้ายกัน : Mr.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z