คำว่า ' Achilles tendon ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เอ็นร้อยหวาย


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z