คำว่า ' modest ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เรียบร้อย
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : สุภาพ, เรียบง่าย, เรียบๆ
คำที่คล้ายกัน : decent; demure; simple
คำตรงกันข้าม : immodest; loose
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z