คำว่า ' merchant banking ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า การธนาคารเพื่อธุรกิจขนาดใหญ่
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z