คำว่า ' mazourka ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า การเต้นรำพื้นเมืองของชาวโปแลนด์


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z