คำว่า ' mature ' ( VI )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เจริญเติบโต
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : มีพัฒนาการ
คำที่คล้ายกัน : grow up
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z