คำว่า ' masturbator ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ผู้สำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z