คำว่า ' babu ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า นาย (คำนำหน้าชื่อชายฮินดูเท่ากับ Mr ในภาษาอังกฤษ)
คำที่คล้ายกัน : baboo


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] A Hindoo gentleman; a native clerk who writes English; also, a Hindoo title answering to Mr. or Esquire.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z