คำว่า ' babu ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า นาย (คำนำหน้าชื่อชายฮินดูเท่ากับ Mr ในภาษาอังกฤษ)
คำที่คล้ายกัน : baboo


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z