คำว่า ' baboon ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ลิงขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง
คำที่คล้ายกัน : ape


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] One of the Old World Quadrumana, of the genera Cynocephalus and Papio; the dog-faced ape. Baboons have dog-like muzzles and large canine teeth, cheek pouches, a short tail, and naked callosities on the buttocks. They are mostly African. See Mandrill, and Chacma, and Drill an ape.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z