คำว่า ' baboon ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ลิงขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง
คำที่คล้ายกัน : ape
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z